Our Vehicles

Our Vehicles

Mae’r rhan fwyaf o’n cerbydau’n llai nag 2 mlwydd oed. Maent wedi eu hyswirio’n llawn a’u cynnal a’u cadw’n rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn perfformio ar eu gorau ac yn ddibynadwy ar gyfer ein cwsmeriaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y mathau o gerbydau a ddarperir gennym cliciwch ar un o’r lluniau isod. Am ein prisiau, cliciwch yma.

Rates

Y dydd 1-3 Diwrnod 4-5 Diwrnod 6+ Diwrnod
Grŵp 1 (Bach Iawn) £32 £26 £24
Grŵp 2 (Bach 5 Drws) £38 £32 £27
Grŵp 3 (Canolig 5 Drws) £44 £38 £32
Grŵp 4 (Maint Llawn 5 Drws) £55 £52 £44
Grŵp 5 (Ystadau Maint Llawn) £60 £55 £48
Grŵp 6 (Cludwyr Pobl) £89 £78 £69
Grŵp 7 (Faniau Bach - 2 Sedd) £44 £41 £35
Grŵp 8 (Faniau Canolig - 3 Sedd) £55 £50 £45
Grŵp 9 (Faniau Hir To Uchel - 3 Sedd) £75 £64 £55
Grŵp 10 (Bws Mini gyda 14, 15 & 17 Sedd) £119 £97 £78
Grŵp 11 (Fan Bocs Gyda Lifft) £99 £81 £69
Grŵp 12 (4x4s efo Cab Dwbl Mawr & Bar Towio) £95 £75 £60
  • Newydd – rhan fwyaf yn llai nag 2 mlwydd oed
  • Glân ac yn daclus
  • Deniadol heb dynnu gormod o sylw
    • Cyfforddus ac yn bleser i’w gyrru
    • Dibynadwy, diogel ac mewn cyflwr da
    • Yswiriant llawn